تکمیل فرم خرید
نام فایل

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

قیمت 38,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >