تکمیل فرم خرید
نام فایل

مبانی نظری پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ

قیمت 35,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >