تکمیل فرم خرید
نام فایل

پیاده سازی روشی برای تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی و ارزیای نتایج آن

قیمت 49,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >